Language of document :

Valitus, jonka Volkswagen AG on tehnyt 29.11.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-623/16, Volkswagen v. EUIPO, 19.9.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-744/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Volkswagen AG (edustajat: F. Thiering ja L. Steidle, Rechtsanwälte)

Muu osapuoli: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Unionin tuomioistuin (seitsemäs jaosto) on 21.5.2019 antamallaan määräyksellä jättänyt valituksen tutkimatta, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja koska se on osittain selvästi perusteeton, ja määrännyt valittajan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________