Language of document :

Žalba koju je 29. studenoga 2018. podnio Volkswagen AG protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 19. rujna 2018. u predmetu T-623/16, Volkswagen AG protiv EUIPO-a

(predmet C-744/18 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Volkswagen AG (zastupnici: F. Thiering i L. Steidle, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Rješenjem od 21. svibnja 2019. Sud Europske unije (sedmo vijeće) odbacio je žalbu kao djelomično očito nedopuštenu i odbio kao djelomično očito neosnovanu te je odlučio da žalitelj snosi vlastite troškove.

____________