Language of document :

Hogere voorziening, ingesteld op 29 november 2018 door Volkswagen AG tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 19 september 2018 in zaak T-623/16, Volkswagen AG / EUIPO

(Zaak C-744/18 P)

Procestaal: Duits

Partijen

Rekwirante: Volkswagen AG (vertegenwoordigers: F. Thiering en L. Steidle, Rechtsanwälte)

Andere partij in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (Zevende kamer) heeft de hogere voorziening bij beschikking van 21 mei 2019 gedeeltelijk kennelijk niet-ontvankelijk en gedeeltelijk kennelijk ongegrond verklaard alsook rekwirante verwezen in haar eigen kosten.

____________