Language of document :

Recurs introdus la 29 noiembrie 2018 de Volkswagen AG împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 19 septembrie 2018 în cauza T-623/16, Volkswagen AG/EUIPO

(Cauza C-744/18 P)

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurentă: Volkswagen AG (reprezentanți: F. Thiering și L. Steidle, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Prin Ordonanța din 21 mai 2019, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (Camera a șaptea) a respins recursul ca fiind în parte vădit inadmisibil și în parte vădit nefondat și a obligat-o pe reclamantă să suporte propriile cheltuieli de judecată.

____________