Language of document :

Odvolanie podané 29. novembra 2018: Volkswagen AG proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 19. septembra 2018 vo veci T-623/16, Volkswagen AG/EUIPO

(vec C-744/18 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Volkswagen AG (v zastúpení: F. Thiering a L. Steidle, Rechtsanwälte)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Uznesením z 21. mája 2019 Súdny dvor Európskej únie (siedma komora) zamietol odvolanie ako sčasti zjavne neprípustné a sčasti zjavne nedôvodné a uložil odvolateľke povinnosť znášať svoje vlastné trovy konania.

____________