Language of document :

Pritožba, ki jo je Volkswagen AG vložila 29. novembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 19. septembra 2018 v zadevi T-623/16, Volkswagen AG/EUIPO

(Zadeva C-744/18 P)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnik: Volkswagen AG (zastopnika: F. Thiering in L. Steidle, odvetnika)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Sodišče Evropske unije (sedmi senat) je pritožbo s sklepom z dne 21. maja 2019 zavrnilo kot deloma očitno nedopustno in deloma očitno neutemeljeno in sklenilo, da pritožnica nosi lastne stroške.

____________