Language of document :

Žalba koju je 7. ožujka 2019. podnio achtung! GmbH protiv presude Općeg suda (deveto vijeće) od 10. siječnja 2019. u predmetu T-832/17, achtung! GmbH protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

(predmet C-214/19 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: achtung! GmbH (zastupnici: G. J. Seelig, D. Bischof, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Općeg suda zahtijeva da:

- ukine presudu Općeg suda u predmetu T-832/17 od 10. siječnja 2019.;

- prihvati prvi i treći dio tužbenog zahtjeva iz tužbe od 22. prosinca 2017. koji su postavljeni u prvom stupnju;

- naloži Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo snošenje i daljnjih troškova ovog postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj ističe sljedeća tri žalbena razloga:

Prvi žalbeni razlog temelji se na pogrešci koja se tiče prava pri ocjeni razlikovnog karaktera prijavljenog žiga „achtung!” (verbalni/figurativni) u skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom (b) Uredbe o žigu Unije1 . Opći sud je u pobijanoj presudi počinio pogrešku koja se tiče prava jer je smatrao da znak nema nikakav razlikovni karakter ako se u jednom od mogućih značenja može shvatiti kao promidžbena poruka. Opći sud, osim toga, razlikovni karakter nije ocijenio na temelju prijavljenog znaka „achtung!”, nego na temelju pojma „Achtung”. Prilikom ocjene razlikovnog karaktera Opći sud je usto polazio od neodgovarajućeg činjeničnog stanja a da nije izveo dokaze o spornim pitanjima.

Drugi žalbeni razlog također se odnosi na pogrešku koja se tiče prava pri ocjeni razlikovnog karaktera u skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom (b) Uredbe o žigu Unije. Opći sud je u pobijanoj presudi počinio pogrešku koja se tiče prava jer je pretpostavio da svojstvo proizvoda i usluga prema kojem mogu biti „predmet promidžbenih mjera” čini zajedničko obilježje prikladno za opravdanje automatskog nepriznavanja razlikovnog karaktera za sve proizvode i usluge koji su obuhvaćeni prijavom.

Treći žalbeni razlog odnosi se na povredu načela jednakog postupanja i dobre uprave. Opći sud je počinio pogrešku koja se tiče prava time što je propustio ispitati je li žalbeno vijeće u dovoljnoj mjeri razmotrilo relevantne žaliteljeve ranije registracije te prilikom odlučivanja ispitalo treba li odlučiti u istom smislu ili ne. Potpuno zanemarivanje identičnih ranijih registracija EUIPO-u je pogreška koja se tiče prava.

____________

1 Uredba (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije, SL 2017., L 154, str. 1.