Language of document :

2019 m. sausio 10 d. achtung! GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. kovo 7 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-832/17 achtung! GmbH / Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

(Byla C-214/19 P)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: achtung! GmbH, atstovaujama advokatų G. J. Seelig, D. Bischof

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė prašo

- panaikinti 2019 m. sausio 10 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-832/17,

- tenkinti pirmojoje instancijoje pateikto 2017 m. gruodžio 22 d. ieškinio pirmą ir trečią reikalavimus,

- priteisti iš Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos bylinėjimosi šioje byloje išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantė remiasi trimis toliau nurodomais apeliacinio skundo pagrindais.

Pirmasis teisinis pagrindas grindžiamas klaidingu prašomo įregistruoti (žodinio ir vaizdinio) prekių ženklo „achtung!“ skiriamojo požymio vertinimu pagal Reglamento Nr. 2017/10011 7 straipsnio 1 dalies b punktą. Bendrasis Teismas skundžiamame sprendime klaidingai teisiškai nusprendė, kad žymuo neturi skiriamojo požymio, jei pagal vieną galimą jo reikšmę jis gali būti suvokiamas kaip reklaminis šūkis. Be to, Bendrasis Teismas skiriamąjį požymį vertino atsižvelgdamas ne prašomą įregistruoti žymenį „achtung!“, o į žodį „Achtung“. Vertindamas skiriamąjį požymį Bendrasis Teismas rėmėsi netiksliomis faktinėmis aplinkybėmis, nepateikdamas įrodymų dėl bylai reikšmingų klausimų.

Antrasis teisinis pagrindas taip pat grindžiamas klaidingu skiriamojo požymio vertinimu pagal Reglamento Nr. 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktą. Skundžiamame sprendime Bendrasis Teismas klaidingai manė, kad tai, jog prekės ir paslaugos gali būti „reklamos objektas“ yra reikšminga bendra savybė pagrįsti automatišką atsisakymą pripažinti skiriamąjį požymį visoms paraiškoje nurodytoms prekėms ir paslaugoms.

Trečiasis teisinis pagrindas grindžiamas vienodo požiūrio ir gero administravimo principų pažeidimu. Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, nes nenagrinėjo, ar Apeliacinė taryba pakankamai išnagrinėjo reikšmingas ankstesnes apeliantės registracijas ir ar ji įvertino, ar turi priimti tokį pat sprendimą. Visiškas neatsižvelgimas į tapačias ankstesnes registracijas EUIPO yra teisės klaida.

____________

1 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 154, 2017, p. 1).