Language of document :

Recurs introdus la 7 martie 2019 de achtung! GmbH împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 10 ianuarie 2019 în cauza T-832/17, achtung! GmbH/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

(Cauza C-214/19 P)

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurentă: achtung! GmbH (reprezentanți: G. J. Seelig, D. Bischof, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

Concluziile recurentei

anularea Hotărârii Tribunalului din 10 ianuarie 2019 în cauza T-832/17,

admiterea primului și a celui de al treilea capăt de cerere,

obligarea Oficiului la plata cheltuielilor de judecată aferente prezentei proceduri.

Motivele și principalele argumente

Recurenta invocă trei motive:

Primul motiv este întemeiat pe o apreciere eronată, în opinia sa, a caracterului distinctiv al mărcii solicitate „achtung !” (verbală și figurativă) în raport cu articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 2017/10011 . Ea apreciază că, în hotărârea atacată, Tribunalul a considerat, în mod eronat, că un semn este lipsit de orice caracter distinctiv atunci când poate fi perceput în una dintre semnificațiile sale posibile ca un mesaj promoțional. Mai mult, obiectul aprecierii caracterului distinctiv de către Tribunal nu l-a constituit semnul depus „achtung !”, ci termenul „Achtung”. La aprecierea caracterului distinctiv, Tribunalul s-a întemeiat în plus pe elemente de fapt inexacte fără a dispune vreo măsură de cercetare judecătorească cu privire la chestiunile utile pentru soluționarea litigiului.

Al doilea motiv constă de asemenea o apreciere eronată din punct de vedere juridic a caracterului distinctiv în raport cu articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 2017/1001. Ea consideră că, în hotărârea atacată, Tribunalul a considerat în mod eronat că respectiva capacitate a produselor și serviciilor de a face „obiectul unor mesaje publicitare” constituie o caracteristică comună pertinentă care justifică să se conteste în bloc caracterul distinctiv în raport cu produsele și serviciile desemnate în cerere.

Al treilea motiv privește încălcarea principiilor egalității de tratament și bunei administrări. Ea consideră că Tribunalul a omis în mod eronat să examineze dacă respectiva cameră de recurs a luat în considerare în suficientă măsură înregistrările anterioare relevante ale recurentei și a statuat examinând aspectul dacă decizia sa trebuia sau nu să fie în același sens. Lipsa totală de luare în considerare a înregistrărilor anterioare identice la EUIPO constituie o eroare de drept.

____________

1     Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (JO 2017, L 154, p. 1).