Language of document :

Pritožba, ki jo je achtung! GmbH vložila 7. marca 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 10. januarja 2019 v zadevi T-832/17, achtung! GmbH/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

(Zadeva C-214/19 P)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnik: achtung! GmbH (zastopnika: G. J. Seelig, D. Bischof, Rechtsanwälte)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

- razveljavi sodbo Splošnega sodišča v zadevi T-832/17 z dne 10. januarja 2019,

- ugodi predlogom glede točk 1 in 3 tožbe z dne 22. decembra 2017, podanim na prvi stopnji,

- Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino naloži tudi druge stroške tega postopka.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica navaja te tri pritožbene razloge:

Prvi pritožbeni razlog se nanaša na pravno napačno obrazložitev razlikovalnega učinka prijavljene znamke „achtung!“ (besedna/figurativna) v skladu s členom 7(1)(b) Uredbe o blagovni znamki Evropske unije1 . Splošno sodišče je v izpodbijani sodbi napačno predpostavljalo, da je znak brez razlikovalnega učinka, če bi se ga v enem od mogočih pomenov lahko dojemalo kot reklamno oglaševanje. Poleg tega Splošno sodišče ni presodilo razlikovalnega učinka na podlagi prijavljenega znaka „achtung!“, temveč pojma „Achtung“. Pri presoji razlikovalnega učinka je Splošno sodišče poleg tega izhajalo iz netočne dejanske podlage, ne da bi zbralo dokaze o upoštevnih vprašanjih.

Drugi pritožbeni razlog se prav tako nanaša na pravno napačno presojo razlikovalnega učinka v skladu s členom 7(1)(b) Uredbe o blagovni znamki Evropske unije. Splošno sodišče je po mnenju pritožnice napačno izhajalo iz tega, da je lastnost blaga in storitev „predmet promocije“, primeren skupni element za utemeljitev pavšalnega zanikanja razlikovalnega učinka za vse izdelke in storitve, na katere se nanaša prijava.

Tretji pritožbeni razlog se nanaša na kršitev načel enakega obravnavanja in dobrega upravljanja. Splošno sodišče je napačno opustilo preučitev ali se je odbor za pritožbe v zadostni meri ukvarjal z relevantnimi registracijami pritožnice, in pri odločanju preučilo ali je treba odločiti v istem smislu. Celotno neupoštevanje identičnih registracij pri EUIPO pomeni napačno uporabo prava.

____________

1 Uredba (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, 154, str. 1).