Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. ožujka 2019. uputio Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Ourense (Španjolska) – FA protiv Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(predmet C-240/19)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Ourense

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: FA

Tuženik: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Prethodna pitanja

Ako nacionalna odredba poput članka 2. stavka 2. točke (a) Orden TAS 2865/2003 [(Odluka ministra 2865/2003)] propisuje da se osoba, kako bi pristupila dobrovoljnom ili izbornom produženom osiguranju, morala iz njega odjaviti: mora li se ona odjaviti iz španjolskog sustava socijalne sigurnosti ili, naprotiv, na temelju načela jednakog postupanja utvrđenog u članku 5. točki (b) Uredbe 883/20041 , španjolsko nadležno tijelo mora uzeti u obzir odjavu iz sličnog sustava socijalne sigurnosti druge države članice, kao da je riječ o španjolskom sustavu?

Ako nacionalna odredba poput članka 3. stavka 3. Orden TAS 2865/2003 [(Odluka ministra 2865/2003)] propisuje da je osoba morala uplaćivati doprinose tijekom određenog razdoblja kako bi pristupila dobrovoljnom ili izbornom produženom osiguranju: je li se na nju moralo primjenjivati španjolsko zakonodavstvo u nekom trenutku u prošlosti ili, u skladu s člankom 6. Uredbe 883/2004, nadležno španjolsko tijelo treba uzeti u obzir razdoblja uplaćivanja doprinosa izvršena prema zakonodavstvu druge države članice, kao da je riječ o doprinosima uplaćivanima u Španjolskoj?

____________

1     Uredba (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (SL 2004., L 166, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 3., str. 160.)