Language of document :

A Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Ourense (Spanyolország) által 2019. március 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – FA kontra Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(C-240/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Ourense

Az alapeljárás felei

Felperes: FA

Alperes: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ha valamely nemzeti jogszabály – mint a TAS/2865/2003. sz. rendelet 2. cikke (2) bekezdésének a) pontja – megköveteli a társadalombiztosítási jogviszony megszűnését az önkéntes vagy szabadon választható folytatólagos biztosításhoz való hozzáférés érdekében, a jogviszony említett megszűnésének a spanyol társadalombiztosítási rendszerben kell-e bekövetkeznie, vagy ellenkezőleg, a tényállásokkal kapcsolatos egyenlő bánásmódnak a 883/2004 rendelet1 5. cikkének b) pontjában rögzített elvével összhangban az illetékes spanyol szerv köteles úgy tekinteni a jogviszonynak valamely más tagállam hasonló társadalombiztosítási rendszerében bekövetkezett megszűnését, mintha az Spanyolországban következett volna be?

Ha valamely nemzeti jogszabály – mint a TAS/2865/2003. sz. rendelet 3. cikkének (3) bekezdése – az önkéntes vagy szabadon választható folytatólagos biztosításhoz való hozzáférés érdekében előírja a járulékfizetés időtartamának igazolását: szükséges-e, hogy az érdekelt korábban bármikor a spanyol szabályozás hatálya alá tartozzon, vagy a 883/2004 rendelet 6. cikkével összhangban az illetékes spanyol intézmény köteles úgy tekinteni a valamely más tagállam szabályozásának hatálya alatti járulékfizetés időszakait, mintha a járulékfizetést Spanyolországban teljesítették volna?

____________

1     A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 166., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 72. o).