Language of document :

2019 m. kovo 20 d. Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Ourense (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje FA / Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Byla C-240/19)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Ourense

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: FA

Kita administracinio proceso šalis: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar tuo atveju, kai pagal nacionalinę nuostatą, kaip antai Įsakymo TAS 2865/2003 2 straipsnio 2 dalies a punktas, siekiant gauti savanorišką ar papildomą nuolatinį draudimą, reikalaujama būti išsiregistravus iš socialinės apsaugos sistemos, būtina būti išsiregistravus iš Ispanijos socialinės apsaugos sistemos, ar, priešingai, laikantis vienodo požiūrio į faktus principo, nustatyto Reglamento 883/20041 5 straipsnio b punkte, kompetentinga Ispanijos institucija privalo atsižvelgti į išsiregistravimą iš kitos valstybės narės panašios socialinės apsaugos sistemos, tartum jis būtų įvykęs Ispanijoje?

2.    Ar tuo atveju, kai pagal nacionalinę nuostatą, kaip antai Įsakymo TAS 2865/2003 3 straipsnio 3 dalis, siekiant gauti savanorišką ar papildomą nuolatinį draudimą reikalaujama įrodyti, kad tam tikrą laikotarpį mokėtos įmokos, būtina, kad suinteresuotajam asmeniui tam tikru metu praeityje būtų taikyti Ispanijos teisės aktai, ar, remiantis Reglamento 883/2004 6 straipsniu, kompetentinga Ispanijos institucija privalo atsižvelgti į įmokų mokėjimo pagal kitos valstybės narės teisės aktus laikotarpius, tartum įmokos būtų mokėtos Ispanijoje?

____________

1 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL L 166, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 72).