Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Ourense (Spania) la 20 martie 2019 – FA/Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Cauza C-240/19)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Ourense

Părțile din procedura principală

Reclamantă: FA

Pârâtă: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Întrebările preliminare

Atunci când o normă națională, precum articolul 2 alineatul 2 litera a) din Orden TAS/2865/2003 [Ordinul TAS nr. 2865/2003] prevede obligația de radiere din cadrul unui sistem de securitate socială pentru a se putea subscrie la o asigurare voluntară sau facultativă continuă, este necesar ca radierea respectivă să privească un sistem spaniol de securitate socială sau, dimpotrivă, conform principiului asimilării situației de fapt prevăzut la articolul 5 litera (b) din Regulamentul nr. 883/20041 , instituția spaniolă competentă trebuie să ia în considerare radierea dintr-un sistem de securitate socială similar din alt stat membru?

Atunci când o normă națională precum articolul 3 alineatul 3 din Orden TAS/2865/2003 [Ordinul TAS nr. 2865/2003] prevede obligația de a face dovada perioadelor de contribuție pentru a putea subscrie la o asigurare voluntară sau facultativă continuă, este necesar ca solicitantul să fi fost supus legislației spaniole în trecut sau, conform articolului 6 din Regulamentul nr. 883/2004, instituția spaniolă competentă trebuie să ia în considerare perioadele de contribuție care s-au efectuat potrivit legislației oricărui alt stat membru, ca și când ar fi vorba de perioade de contribuție efectuate în Spania?

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (JO L 166, 30.4.2004, p. 1; Ediție specială, 05/vol. 7, p. 82)