Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Ourense (Španija) 20. marca 2019 – FA/Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Zadeva C-240/19)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Ourense

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: FA

Tožena stranka: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Vprašanji za predhodno odločanje

Če nacionalna določba, kot je člen 2(2)(a) odloka TAS 2865/2003, zahteva, da se je treba odjaviti iz sistema socialne varnosti, da se lahko sklene prostovoljno zavarovanje ali prostovoljno nadaljevanje zavarovanja: ali mora do odjave priti v španskem sistemu socialne varnosti ali pa mora v skladu z načelom izenačitve dejstev, določenim v členu 5(b) Uredbe 883/20041 , španski pristojni organ upoštevati odjavo iz podobnega sistema socialne varnosti druge države članice, kot če bi do odjave prišlo v Španiji?

Če nacionalna določba, kot je člen 3(3) odloka TAS 2865/2003, zahteva, da se dokaže prispevna doba, da se lahko sklene prostovoljno zavarovanje ali prostovoljno nadaljevanje zavarovanja: ali je nujno, da je za zainteresirano osebo veljala španska zakonodaja v določenem trenutku v preteklosti, ali pa mora španski pristojni organ v skladu s členom 6 Uredbe 883/2004 upoštevati prispevne dobe, dopolnjene v okviru zakonodaje druge države članice, kot če bi šlo za prispevke, plačane v Španiji?

____________

1 Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 5, str. 72).