Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Orense (Hispaania) 29. märtsil 2019 – UP versus Banco Pastor S.A.U.

(kohtuasi C-268/19)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Orense

Põhikohtuasja pooled

Hageja: UP

Kostja: Banco Pastor S.A.U.

Eelotsuse küsimused

Kas direktiivi 93/131 artikli 6 lõikes 1 sätestatud mittesiduvuse õigusmõju tuleb tõlgendada nii, et see takistab tarbija ja müüja või teenuseosutaja vahel kokku lepitud ebaõiglase lepingutingimuse muutmise lepingu kehtivust kontekstis, kus (a) ebaõiglast lepingutingimust ei ole kokkuleppe saavutamise ajal tühiseks tunnistatud ega tunnustatud selle kehtetust ning samuti ei ole tarbijat hoiatatud selle eest, et see lepingutingimus võidakse tunnistada ebaõiglaseks, ning kus (b) kõnealune muutmisleping ei ole olemuselt kompromiss? Kas sellises olukorras on selle muutmislepingu kehtivuse jaoks oluline, et tarbijaga on muutmise sisu üle läbirääkimisi peetud?

Kas direktiivi 93/13 artikli 3 lõikeid 1 ja 4 tuleb tõlgendada nii, et tarbija ja müüja või teenuseosutaja vahel saavutatud kokkuleppe teel, millega muudetakse varasemat ebaõiglast lepingutingimust, sätestatud lepingutingimus nõuab selleks, et seda loetaks läbipaistvaks, et tarbijat on muutmislepingus kokkuleppele jõudmise ajal teavitatud sellest, et algne lepingutingimus oli ebaõiglane, või vajaduse korral selle lepingutingimuse ebaõiglaseks tunnistamise võimalusest? Kas sellega seoses asjaolu, et uues lepingutingimuses on eraldi kokku lepitud, välistab igal juhul selle uue lepingutingimuse ebaõigluse kontrollimise?

____________

1 Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (EÜT 1993, L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288).