Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Orense (Espanja) on esittänyt 29.3.2019 – UP v. Banco Pastor S.A.U.

(asia C-268/19)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Orense

Pääasian asianosaiset

Kantaja: UP

Vastaaja: Banco Pastor S.A.U.

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivin 93/131 6 artiklan 1 kohdassa vahvistetun sitomattomuuden vaikutusta tulkittava siten, että se estää kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välillä kohtuuttoman ehdon muuttamisesta tehdyn sopimuksen pätevyyden, jos a) kohtuutonta ehtoa ei ollut sopimusta tehtäessä vielä todettu pätemättömäksi, sitä ei ollut myöskään todettu vaikutuksettomaksi eikä kuluttajalle ollut ilmoitettu, että se saatettaisiin mahdollisesti myöhemmin todeta kohtuuttomaksi, ja jos b) kyseinen muutettu sopimus ei ole sovinnon luonteinen? Onko kyseisen sopimuksen pätevyyden kannalta tällaisessa tilanteessa merkitystä sillä, että kuluttaja on neuvotellut muutoksen sisällöstä?

Onko direktiivin 93/13 3 artiklan 1 ja 4 kohtaa tulkittava siten, että jotta kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisellä sopimuksella vahvistettua ehtoa, jolla muutetaan aikaisempaa kohtuutonta ehtoa, voidaan pitää avoimena, edellytetään, että kuluttajalle on ilmoitettu muutettua sopimusta tehtäessä alkuperäisen ehdon kohtuuttomuudesta tai tilanteen mukaan siitä mahdollisuudesta, että se todetaan kohtuuttomaksi? Merkitseekö tässä yhteydessä se, että uudesta ehdosta on neuvoteltu erikseen, joka tapauksessa sitä, että sen kohtuuttomuutta ei voida valvoa?

____________

1 Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annettu neuvoston direktiivi 93/13/ETY (EYVL 1993, L 95, s. 29).