Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. ožujka 2019. uputio Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Orense (Španjolska) – UP protiv Banco Pastor S. A. U.

(predmet C-268/19)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Orense

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: UP

Tuženik: Banco Pastor S. A. U.

Prethodna pitanja

Treba li načelo prema kojem nepoštene ugovorne odredbe ne obvezuju potrošača, a koje je sadržano u članku 6. stavku 1. Direktive 93/131 , tumačiti na način da mu se protivi valjanost sporazuma o izmjeni nepoštene ugovorne odredbe koji je sklopljen između potrošača i prodavatelja robe ili pružatelja usluga kada (a) u trenutku sklapanja tog sporazuma nepoštena ugovorna odredba nije bila proglašena ništetnom niti je bila utvrđena njezina nevaljanost, a ni potrošač nije bio obaviješten o mogućnosti eventualnog proglašenja njezine nepoštenosti, te (b) navedeni sporazum nema svojstvo nagodbe? Je li u takvoj situaciji za valjanost navedenog sporazuma bitno to da je potrošač pregovarao o sadržaju izmjene?

Treba li članak 3. stavak 1. i članak 4. Direktive 93/13 tumačiti na način da se ugovornom odredbom predviđenom u sporazumu sklopljenom između potrošača i prodavatelja robe ili pružatelja usluga kojom se mijenja prethodna nepoštena ugovorna odredba zahtijeva to, a kako bi se smatrala transparentnom, da je u trenutku sklapanja tog sporazuma potrošač bio obaviješten o nepoštenosti prvotne ugovorne odredbe odnosno, ovisno o slučaju, o mogućnosti utvrđenja njezine nepoštenosti? Je li u svakom slučaju isključen nadzor nepoštenosti nove ugovorne odredbe s obzirom na to da se o njoj pregovaralo pojedinačno?

____________

1     Direktiva Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima (SL 1993., L 95, str. 29.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 12., str. 24.)