Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Orense (Spania) la 29 martie 2019 – UP/Banco Pastor S.A.U.

(Cauza C-268/19)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Orense

Părțile din procedura principală

Reclamant: UP

Pârât: Banco Pastor S.A.U.

Întrebările preliminare

Principiul neobligativității prevăzut la articolul 6 alineatul (1) din Directiva 93/131 trebuie interpretat în sensul că împiedică validitatea unui acord de modificare a unei clauze abuzive încheiat între consumator și profesionist într-un context în care: (a) clauza abuzivă, la data încheierii acordului respectiv, nu a fost declarată nulă, nu a fost recunoscută lipsa ei de validitate și consumatorul nu a fost avertizat cu privire la posibilitatea declarării, în cele din urmă, a caracterului ei abuziv și în care (b) acest acord de modificare nu are un caracter tranzacțional? Într-o astfel de situație, este relevant, pentru validitatea respectivului acord, faptul că consumatorul a negociat conținutul modificării?

Articolul 3 alineatul (1) și articolul 4 din Directiva 93/13 trebuie interpretate în sensul că o clauză stabilită prin intermediul unui acord încheiat între un consumator și un profesionist prin care se modifică o clauză anterioară abuzivă impune, pentru a fi considerată transparentă, informarea consumatorului, în momentul încheierii acordului de modificare, cu privire la caracterul abuziv al clauzei inițiale sau, dacă este cazul, cu privire la posibilitatea declarării acestui caracter abuziv? În legătură cu acest aspect, faptul că noua clauză a fost negociată în mod individual exclude, în orice caz, controlul caracterului ei abuziv?

____________

1     Directiva 93/13/CEE Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO 1993, L 95, p. 29, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 273).