Language of document :

Žalba koju je 23. svibnja 2019. podnijela Francuska republika protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 12. ožujka 2019. u predmetu T-26/18, Francuska protiv Komisije

(predmet C- 404/19 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Francuska republika (zastupnici: D. Colas, A.-L. Desjonquères, C. Mosser, u svojstvu agenata)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjev

djelomično ukinuti presudu Općeg suda Europske unije od 12. ožujka 2019. u predmetu T-26/18, Francuska/Komisija;

donijeti konačnu odluku u sporu poništenjem Provedbene odluke Komisije (EU) 2017/2014 od 8. studenoga 2017. o isključenju iz financiranja Europske unije određenih izdataka nastalih za države članice u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)1 , u dijelu u kojem se njome Francuskoj propisuju paušalni ispravci od 100 % zbog nedostataka u sustavu nadzora potpora po površini u Haute-Corse;

naložiti Komisiji snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Francuska vlada od Suda traži da djelomično ukine pobijanu presudu u dijelu u kojem se odbija njezina tužba u pogledu dijela sporne odluke koji se odnosi na „Ozbiljno manjkav sustav kontrole – Korzika”, za 2013. i 2014. godinu jer se u njemu primjenjuje paušalni ispravak od 100 % zbog nedostataka u sustavu nadzora potpora po površini u Haute-Corse.

U prilog svojoj žalbi, francuska vlada poziva se na samo jedan žalbeni razlog koji se temelji na pogrešci koja se tiče prava. Opći sud temeljio se na pogrešnom tumačenju uvjeta predviđenih u točki 3.2.5 Smjernica za određivanje stope ispravka više od 25 % iz 2015. godine. Opći sud pomiješao je dokaz koji treba podnijeti pod pretpostavkom da je dodjela potpora lišena bilo kakve pravne osnove ili da se njome krše prava Unije i slučaj u kojemu su nedostaci u sustavu nadzora dovoljno ozbiljni što ga je dovelo do zaključka da su potpore dodijeljene protivno pravu Unije. Opći je sud stoga pogrešno presudio da je isključenje svih izdataka iz financiranja Unije opravdano te da je paušalni ispravak od 100 % osnovan.

____________

1 JO 2017, L 292, p. 61.