Language of document :

2019 m. gegužės 23 d. Prancūzijos Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. kovo 12 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-26/18 Prancūzija / Komisija

(Byla C-404/19 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Prancūzijos Respublika, atstovaujama D. Colas, A.-L. Desjonquères, C. Mosser

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Iš dalies panaikinti 2019 m. kovo 12 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-26/18 Prancūzija / Komisija;

priimti galutinį sprendimą dėl ginčo siekiant panaikinti 2017 m. lapkričio 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2017/2014 dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP)1 , kiek juo nustatytos Prancūzijai 100 proc. fiksuotosios sumos korekcijos dėl pagalbos kontrolės sistemos trūkumų Aukštosios Korsikos paviršiuje;

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Prancūzijos vyriausybė prašo Teisingumo Teismo iš dalies panaikinti skundžiamą sprendimą, kiek juo atmestas jos ieškinys dėl skundžiamo sprendimo dalies, susijusios su 2013 ir 2014 m. „Didelių trūkumų turinti kontrolės sistema Korsikoje “, nes joje nustatytos 100 proc. fiksuotosios sumos korekcijos dėl pagalbos kontrolės sistemos trūkumų Aukštosios Korsikos paviršiuje.

Grįsdama savo skundą Prancūzijos vyriausybė remiasi pagrindu, susijusiu su teisės klaida. Bendrasis Teismas rėmėsi klaidingu 2015 m. gairių 3.2.5 punkto, kuriuo nustatyta didesnė korekcijos norma – iki 25 proc., aiškinimu. Bendrasis Teismas supainiojo įrodymus situacijos, kai pagalbos suteikimas nepagrįstas jokiu teisiniu pagrindu ar pažeidžia Sąjungos teisės aktus, ir situacijos, kai pagalbos kontrolės sistemos trūkumai yra pakankami dideli, kad būtų galima teigti, jog pagalba suteikiama pažeidžiant Sąjungos teisės normas. Bendrasis Teismas suklydo nuspręsdamas, kad visų Sąjungos finansavimo išlaidų neskyrimas yra pateisinamas ir 100 proc. fiksuotosios sumos korekcija yra pagrįsta.

____________

1 OL L 292, 2017, p. 61.