Language of document :

Преюдициално запитване от Amtsgericht Hannover (Германия), постъпило на 4 април 2019 г. — EUflight.de GmbH/TUIfly GmbH

(Дело C-283/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Amtsgericht Hannover

Страни в главното производство

Ищец: EUflight.de GmbH

Ответник: TUIfly GmbH

С определение на председателя на Съда от 23 май 2019 г. делото е заличено от регистъра на Съда.

____________