Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Hannover (Tyskland) den 4. april 2019 – EUflight.de GmbH mod TUIfly GmbH

(Sag C-283/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Amtsgericht Hannover

Parter i hovedsagen

Sagsøger: EUflight.de GmbH

Sagsøgt: TUIfly GmbH

Ved kendelse afsagt af Domstolens præsident den 23. maj 2019 blev sagen slettet fra Domstolens register.

____________