Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 4. aprīlī iesniedza Amtsgericht Hannover (Vācija) – EUflight.de GmbH/TUIfly GmbH

(Lieta C-283/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Amtsgericht Hannover

Pamatlietas puses

Prasītāja: EUflight.de GmbH

Atbildētāja: TUIfly GmbH

Ar Tiesas priekšsēdētāja 2019. gada 23. maija rīkojumu lieta tika izslēgta no Tiesas reģistra.

____________