Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hannover (Niemcy) w dniu 4 kwietnia 2019 r. – EUflight.de GmbH / TUIfly GmbH

(Sprawa C-283/19)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Amtsgericht Hannover

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: EUflight.de GmbH

Strona przeciwna: TUIfly GmbH

Postanowieniem Prezesa Trybunału z dnia 23 maja 2019 r. sprawa została wykreślona z rejestru Trybunału.

____________