Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hannover (Nemčija) 4. aprila 2019 – EUflight.de GmbH/TUIfly GmbH

(Zadeva C-283/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Hannover

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: EUflight.de GmbH

Tožena stranka: TUIfly GmbH

Zadeva je bila s sklepom predsednika Sodišča z dne 23. maja 2019 izbrisana iz vpisnika Sodišča.

____________