Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Hannover (Tyskland) den 4 april 2019 – EUflight.de GmbH mot TUIfly GmbH

(Mål C-283/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Hannover

Parter i det nationella målet

Klagande: EUflight.de GmbH

Motpart: TUIfly GmbH

Målet avskrevs genom beslut av domstolens ordförande av den 23 maj 2019.

____________