Language of document :

Жалба, подадена на 11 януари 2019 г. от Сметна палата на Европейския съюз срещу решението, постановено от Общия съд (трети състав) на 8 ноември 2018 г. по дело T-874/16, RA/Сметна палата

(Дело C-27/19 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Сметна палата на Европейския съюз (представители: E. von Bardeleben, C. Lesauvage)

Друга страна в производството: RA

С определение от 24 април 2019 г. Съдът (девети състав) разпореди делото да бъде заличено от регистъра на Съда.

____________