Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 11. ledna 2019 Evropským účetním dvorem proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 8. listopadu 2018 ve věci T-874/16, RA v. Účetní dvůr

(Věc C-27/19 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropský účetní dvůr (zástupci: E. von Bardeleben, C. Lesauvage, zmocněnci)

Další účastník řízení: RA

Usnesením ze dne 24. dubna 2019 Soudní dvůr (devátý senát) vyškrtl věc z rejstříku Soudního dvora.

____________