Language of document :

Appel iværksat den 11. januar 2019 af Den Europæiske Revisionsret til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 8. november 2018 i sag T-874/16, RA mod Revisionsretten

(Sag C-27/19 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: Den Europæiske Revisionsret (ved E. von Bardeleben og C. Lesauvage, som befuldmægtigede)

Den anden part i appelsagen: RA

Ved kendelse af 24. april 2019 har Domstolen (Niende Afdeling) slettet sagen fra sit register.

____________