Language of document :

Euroopa Liidu Kontrollikoja 11. jaanuaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 8. novembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-874/16: RA versus kontrollikoda

(kohtuasi C-27/19 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Euroopa Liidu Kontrollikoda (esindajad: E. von Bardeleben, C. Lesauvage)

Teine menetlusosaline: RA

Euroopa Kohtu (üheksas koda) 24. aprilli 2019. aasta määrusega kustutati kohtuasi Euroopa Kohtu registrist.

____________