Language of document :

Žalba koju je 11. siječnja 2019. podnio Europski revizorski sud protiv presude Općeg suda (treće vijeće) od 8. studenoga 2018. u predmetu T-874/16, RA protiv Europskog revizorskog suda

(predmet C- 27/19 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Europski revizorski sud (zastupnici: von Bardeleben, C. Lesauvage, agenti)

Druga stranka u postupku: RA

Rješenjem od 24. travnja 2019., Sud (deveto vijeće) izbrisao je predmet iz registra Suda.

____________