Language of document :

Appell ippreżentat fil-11 ta’ Jannar 2019 mill-Qorti tal-Awdituri tal-Unjoni Ewropea mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (it-Tielet Awla) fit-8 ta’ Novembru 2018 fil-Kawża T-874/16, RA vs Il-Qorti tal-Awdituri

(Kawża C-27/19 P)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Appellanti: Il-Qorti tal-Awdituri tal-Unjoni Ewropea (rappreżentanti: E. von Bardeleben, C. Lesauvage, aġenti)

Parti oħra fil-proċedura: RA

Permezz ta’ digriet tal-24 ta’ April 2019, il-Qorti tal-Ġustizzja (id-Disa’ Awla) ħassret il-kawża mir-reġistru tagħha.

____________