Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 11 januari 2019 door de Rekenkamer van de Europese Unie tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 8 november 2018 in zaak T-874/16, RA/Rekenkamer van de Europese Unie

(Zaak C-27/19 P)

Procestaal: Frans

Partijen

Rekwirante: Rekenkamer van de Europese Unie (vertegenwoordigers: E. von Bardeleben en C. Lesauvage, gemachtigden)

Andere partij in de procedure: RA

Bij beschikking van 24 april 2019 heeft het Hof (Negende kamer) de zaak in het register van het Hof doorgehaald.

____________