Language of document :

Odvolanie podané 11. januára 2019: Dvor audítorov Európskej únie proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 8. novembra 2018 vo veci T-874/16, RA/Dvor audítorov

(vec C-27/19 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Dvor audítorov Európskej únie (v zastúpení: E. von Bardeleben, C. Lesauvage, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania: RA

Uznesením z 24. apríla 2019 Súdny dvor (deviata komora) rozhodol o výmaze veci z registra Súdneho dvora.

____________