Language of document :

Pritožba, ki jo je Računsko sodišče Evropske unije vložilo 11. januarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 8. novembra 2018 v zadevi RA/Računsko sodišče, T-874/16

(Zadeva C-27/19 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnik: Računsko sodišče Evropske unije (zastopnika: E. von Bardeleben, C. Lesauvage, agenta)

Druga stranka v postopku: RA

Sodišče (deveti senat) je s sklepom z dne 24. aprila 2019 zadevo izbrisalo iz vpisnika Sodišča.

____________