Language of document :

Överklagande ingett den 11 januari 2019 av Europeiska unionens revisionsrätt av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 8 november 2018 i mål T-874/16, RA mot Revisionsrätten

(Mål C-27/19 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Europeiska unionens revisionsrätt (ombud: E. von Bardeleben, C. Lesauvage)

Övrig part i målet: RA

Genom beslut av den 24 april 2019 avskrev domstolen (nionde avdelningen) målet från domstolens målregister.

____________