Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 23. dubna 2019 – Staatssecretaris van Financiën v. Exter BV

(Věc C-330/19)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Staatssecretaris van Financiën

Odpůrkyně: Exter BV

Předběžná otázka

Vede článek 121 odst. 1 celního kodexu Společenství1 k tomu, že preferenční sazební opatření, které bylo na dovážené zboží možno uplatnit v okamžiku jeho propuštění do režimu aktivního zušlechťovacího styku s podmíněným osvobozením od cla, lze stále ještě zohlednit i při stanovení výše celního dluhu, který vzniká při propuštění tohoto zboží v nezměněném, resp. změněném stavu do volného oběhu, je-li toto opatření v okamžiku přijetí celního prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu pozastaveno?

____________

1     Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství. (Úř. věst. 1992, L 302, s. 1).