Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 23.4.2019 – Staatssecretaris van Financiën v. Exter BV

(asia C-330/19)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hoge Raad der Nederlanden

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Staatssecretaris van Financiën

Vastapuoli: Exter BV

Ennakkoratkaisukysymys

Seuraako tullikoodeksin1 121 artiklan 1 kohdasta, että tullietuustoimenpide, jonka soveltamisalaan tuontitavarat kuuluivat suspensiojärjestelmän mukaiseen sisäiseen jalostusmenettelyyn asettamisen ajankohtana, voidaan ottaa yhä edelleen huomioon määritettäessä sen tullivelan määrää, joka syntyy kyseisten tavaroiden, muuttumattomina tai muuten, vapaaseen liikkeeseen luovutuksen yhteydessä, jos tämän saman tullitoimenpiteen soveltaminen on keskeytetty tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan ilmoituksen vastaanottopäivänä?

____________

1 Yhteisön tullikoodeksista 12.10.2992 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92 (EYVL 1992, L 302, s. 1).