Language of document :

A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2019. április 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Staatssecretaris van Financiën, ellenérdekű fél a felülvizsgálat eljárásban: Exter BV

(C-330/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden

Az alapeljárás felei

A felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: Staatssecretaris van Financiën

Ellenérdekű fél a felülvizsgálati eljárásban: Exter BV

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Azt eredményezi-e a Közösségi Vámkódex1 121. cikkének (1) bekezdése, hogy az olyan preferenciális tarifális intézkedés, amelynek tekintetében az importárut a felfüggesztő eljárás alkalmazásával történő aktív feldolgozási eljárás alá vonása időpontjában vették figyelembe, még a változatlan, illetve megváltozott állapotú áru szabad forgalomba bocsátása során keletkező vámtartozás összegének meghatározása során is figyelembe vehető, ha ez az intézkedés a szabad forgalomba bocsátásra történő bejelentés elfogadásának időpontjában fel van függesztve?

____________

1 A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (HL 1992. L 302., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 4. kötet, 307. o.).