Language of document :

2019 m. balandžio 23 d. Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Staatssecretaris van Financiën, kita kasacinio proceso šalis: Exter BV

(Byla C-330/19)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hoge Raad der Nederlanden

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: Staatssecretaris van Financiën

Kita kasacinio proceso šalis: Exter BV

Prejudicinis klausimas

Ar Bendrijos muitinės kodekso1 121 straipsnio 1 dalis reiškia, kad į lengvatinių muitų tarifų priemonę, kuri svarstytina importuotų prekių atveju tuo metu, kai taikant sąlyginio neapmokestinimo procedūrą joms buvo įforminta laikinojo įvežimo perdirbti procedūra, galima atsižvelgti ir nustatant skolos muitinei sumą, atsirandančią išleidžiant šias prekes pakeistu arba nepakeistu pavidalu į laisvą apyvartą, jei ta priemonė buvo sustabdyta tuo metu, kai buvo priimta deklaracija prekių išleidimui į laisvą apyvartą įforminti?

____________

1 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, 1992, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 4 t., p. 307).