Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Hoge Raad der Nederlanden (Țările de Jos) la 23 aprilie 2019 –Staatssecretaris van Financiën, cealaltă parte din procedură: Exter BV

(Cauza C-330/19)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Hoge Raad der Nederlanden

Părțile din procedura principală

Recurent: Staatssecretaris van Financiën

Cealaltă parte din procedură: Exter BV

Întrebarea preliminară

Articolul 121 alineatul (1) din Codul vamal comunitar1 are drept consecință că o măsură tarifară preferențială avută în vedere pentru mărfurile de import în momentul plasării acestora sub regimul de perfecționare activă prin intermediul sistemului de suspendare poate fi luată în considerare și la stabilirea valorii datoriei vamale născute la punerea acestor mărfuri în liberă circulație în stare nemodificată, respectiv modificată, atunci când măsura în cauză este suspendată la data acceptării declarației de punere în liberă circulație?

____________

1 Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO 1992, L 302, p. 1, Ediție specială, 02/vol. 5, p. 58).