Language of document : ECLI:EU:C:2019:147

Определение на Съда (шести състав) от 27 февруари 2019 г. —
Adis Higiene/EUIPO

(Дело C669/18 P)

„Обжалване — Член 181 от Процедурния правилник на Съда — Марка на Европейския съюз — Срок за обжалване — Просрочие — Явно неоснователна жалба“

Жалба за отмяна — Срокове — Императивен характер — Начален момент — Уведомяване — Изчисляване

(член 58, параграф 2 и членове 60 и 191 от Процедурния правилник на Общия съд; член 72 от Регламент 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета)

(вж. т. 5)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата като явно неоснователна.

2)

Adis Higiene SL понася направените от него съдебни разноски.