Language of document : ECLI:EU:C:2019:439


 


 Διάταξη του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 22ας Μαΐου 2019 – Cuervo y Sobrinos 1882 κατά EUIPO

(Υπόθεση C-780/18 P)

«Αίτηση αναιρέσεως – Άρθρο 181 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου – Εικονιστικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιέχει τα λεκτικά στοιχεία Cuervo y Sobrinos LA HABANA 1882 – Κανονισμός (ΕΚ) 207/2009 – Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ – Εκτίμηση από το Γενικό Δικαστήριο των ομοιοτήτων των συγκρουόμενων σημείων – Ανάλυση των πραγματικών περιστατικών – Υποχρέωση αιτιολογήσεως – Αίτηση αναιρέσεως εν μέρει προδήλως απαράδεκτη και εν μέρει προδήλως αβάσιμη»

1.      Αναίρεση – Λόγοι – Έλεγχος από το Δικαστήριο της εκτιμήσεως των υποβληθέντων στην κρίση του Γενικού Δικαστηρίου πραγματικών περιστατικών – Αποκλείεται, πλην της περιπτώσεως παραμορφώσεως του περιεχομένου τους – Εκτιμήσεις σχετικά με την ομοιότητα των συγκρουόμενων σημάτων

(Άρθρο 256 § 1 ΣΛΕΕ· Οργανισμός του Δικαστηρίου, άρθρο 58, εδ. 1)

(βλ. σκέψεις 5, 7)

2.      Αναίρεση – Λόγοι – Πλάνη περί το δίκαιο – Μη συνυπολογισμός όλων των κρίσιμων παραγόντων για την εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως κατά την έννοια του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, του κανονισμού 207/2009 – Παραδεκτό

(Άρθρο 256 § 1 ΣΛΕΕ· Οργανισμός του Δικαστηρίου, άρθρο 58, εδ. 1)

(βλ. σκέψεις 5, 7)

3.      Αναίρεση – Λόγοι – Ανεπαρκής αιτιολογία – Δυνατότητα του Γενικού Δικαστηρίου να λάβει υπόψη μια έμμεση αιτιολογία – Επιτρέπεται – Προϋποθέσεις

(Οργανισμός του Δικαστηρίου, άρθρα 36 και 53, εδ. 1· Κανονισμός Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου, άρθρο 117)

(βλ. σκέψεις 5, 7)

Διατακτικό

Το Δικαστήριο διατάσσει:

1)

Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως ως εν μέρει προδήλως απαράδεκτη και εν μέρει προδήλως αβάσιμη.

2)

Η Cuervo y Sobrinos 1882 SL φέρει τα δικαστικά έξοδά της.