Language of document : ECLI:EU:C:2019:439


 


 A Bíróság (nyolcadik tanács) 2019. május 22i végzése – Cuervo y Sobrinos 1882 kontra EUIPO

(C780/18. P. sz. ügy)

„Fellebbezés – A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke – A Cuervo y Sobrinos LA HABANA 1882 szóelemeket magában foglaló európai uniós ábrás védjegy – 207/2009/EK rendelet – A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja – Az ütköző megjelölések közötti hasonlóság Törvényszék általi mérlegelése – Ténybeli jellegű elemzés – Indokolási kötelezettség – Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés”

1.      Fellebbezés – Jogalapok – A Törvényszék elé terjesztett tények értékelésének a Bíróság általi felülvizsgálata – Kizártság, kivéve az elferdítés esetét – Az érintett védjegyek hasonlóságának értékelése

(EUMSZ 256. cikk, (1) bekezdés; a Bíróság alapokmánya, 58. cikk, első bekezdés)

(lásd: 5. és 7. pont)

2.      Fellebbezés – Jogalapok – Téves jogalkalmazás – Az összes releváns tényező figyelembevételének elmulasztása a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti összetéveszthetőség értékelése során – Elfogadhatóság

(EUMSZ 256. cikk, (1) bekezdés; a Bíróság alapokmánya, 58. cikk, első bekezdés)

(lásd: 5. és 7. pont)

3.      Fellebbezés – Jogalapok – Az indokolás elégtelensége – A Törvényszék hallgatólagos indokolása – Megengedhetőség – Feltételek

(A Bíróság alapokmánya, 36. cikk és 53. cikk, első bekezdés; a Törvényszék eljárási szabályzata, 117. cikk)

(lásd: 5. és 7. pont)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést mint részben nyilvánvalóan elfogadhatatlant, részben pedig nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja.

2)

A Cuervo y Sobrinos 1882 SL maga viseli saját költségeit.