Language of document : ECLI:EU:C:2019:439


 


 2019 m. gegužės 22 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) nutartis
Cuervo y Sobrinos 1882 / EUIPO

(Byla C780/18 P)

„Apeliacinis skundas – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 181 straipsnis – Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas, kuriame yra žodiniai elementai „LA HABANA 1882“ – Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 – 8 straipsnio 1 dalies b punktas – Bendrojo Teismo atliekamas žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumų vertinimas – Faktinio pobūdžio analizė – Pareiga motyvuoti – Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas“

1.      Apeliacinis skundas – Pagrindai – Teisingumo Teismo atliekama Bendrajam Teismui nurodytų faktinių aplinkybių vertinimo kontrolė – Netaikymas, išskyrus iškraipymo atvejį – Vertinimai, susiję su atitinkamų prekių ženklų panašumu

(SESV 256 straipsnio 1 dalis; Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirma pastraipa)

(žr. 5, 7 punktus)

2.      Apeliacinis skundas – Pagrindai – Teisės klaida – Neatsižvelgimas į visas svarbias aplinkybes vertinant galimybę supainioti, kaip ji suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktą – Priimtinumas

(SESV 256 straipsnio 1 dalis; Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirma pastraipa)

(žr. 5, 7 punktus)

3.      Apeliacinis skundas – Pagrindai – Nepakankamas motyvavimas – Bendrojo Teismo numanomas motyvavimas – Leistinumas – Sąlygos

(Teisingumo Teismo statuto 36 straipsnis ir 53 straipsnio pirma pastraipa; Bendrojo Teismo procedūros reglamento 117 straipsnis)

(žr. 5, 7 punktus)

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą kaip iš dalies akivaizdžiai nepriimtiną ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstą.

2.

Cuervo y Sobrinos 1882 SL padengia savo bylinėjimosi išlaidas.