Language of document : ECLI:EU:C:2019:439


 


 Ordonanța Curții (Camera a opta) din 22 mai 2019 – Cuervo y Sobrinos 1882/EUIPO

(Cauza C780/18 P)

„Recurs – Articolul 181 din Regulamentul de procedură al Curții – Marca figurativă a Uniunii Europene care cuprinde elementele verbale Cuervo y Sobrinos LA HABANA 1882 – Regulamentul (CE) nr. 207/2009 – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) – Apreciere de către Tribunal a similitudinilor între semnele în conflict – Analiză de natură factuală – Obligația de motivare – Recurs în parte vădit inadmisibil și în parte vădit nefondat ”

1.      Recurs – Motive – Controlul exercitat de Curte cu privire la aprecierea faptelor deduse judecății Tribunalului – Excludere, cu excepția cazurilor de denaturare – Aprecieri referitoare la similitudinea între mărcile vizate

[art. 256 alin. (1) TFUE; Statutul Curții de Justiție, art. 58 primul paragraf]

(a se vedea punctele 5 și 7)

2.      Recurs – Motive – Eroare de drept – Neluarea în considerare a tuturor factorilor pertinenți pentru aprecierea riscului de confuzie în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 – Admisibilitate

[art. 256 alin. (1) TFUE; Statutul Curții de Justiție, art. 58 primul paragraf]

(a se vedea punctele 5 și 7)

3.      Recurs – Motive – Insuficiența motivării – Motivare implicită a Tribunalului – Admisibilitate – Condiții

(Statutul Curții de Justiție, art. 36 și art. 53 primul paragraf; Regulamentul de procedură al Tribunalului, art. 117)

(a se vedea punctele 5 și 7)

Dispozitivul

1)

Respinge recursul ca fiind, în parte, vădit inadmisibil și, în parte, vădit nefondat.

2)

Cuervo y Sobrinos 1882 SL suportă propriile cheltuieli de judecată.