Language of document : ECLI:EU:C:2019:466

Определение на Съда (шести състав) от 4 юни 2019 г. —
Aldo Supermarkets/EUIPO

(Дело C822/18 P)

„Обжалване — Член 181 от Процедурния правилник на Съда — Марка на Европейския съюз — Заявка за регистрация на словната марка „ALDI“ — Производство по възражение — Отхвърляне на възражението — Условия, на които трябва да отговаря изображението на по-ранната марка — Член 19 от Регламент (ЕО) № 2868/95“

1.      Марка на Европейски съюз — Съображения на трети лица и възражение — Факти, доказателства и съображения в подкрепа на възражението — Доказване на съществуването, валидността и обхвата на защита на по-ранна регистрирана марка — Телеологично тълкуване — Достатъчност на удостоверението за регистрация като доказателство — Условия

(член 1, правило 19, параграф 2 от Регламент № 2868/95 на Комисията)

(вж. т. 5)

2.      Съдебно производство — Мотивиране на решенията — Обхват

(член 36 и член 53, първа алинея от Статута на Съда; член 81 от Процедурния правилник на Общия съд)

(вж. т. 5)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата като отчасти явно безпредметна и отчасти явно неоснователна.

2)

Aldo Supermarkets понася направените от него съдебни разноски.