Language of document : ECLI:EU:C:2019:466


 


 Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 4. června 2019 – Aldo Supermarkets v. EUIPO

(věc C822/18 P)

„Kasační opravný prostředek – Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora – Ochranná známka Evropské unie – Přihláška slovní ochranné známky ALDI – Námitkové řízení – Zamítnutí námitek – Podmínky vyobrazení starší ochranné známky – Pravidlo 19 nařízení (ES) č. 2868/95“

1.      Ochranná známka Evropské unie – Vyjádření třetích stran a námitky – Skutečnosti, důkazy a vyjádření předložené na podporu námitek – Důkaz o existenci, platnosti a rozsahu ochrany zapsané starší ochranné známky – Teleologický výklad – Dostačující povaha osvědčení o zápisu jakožto důkazu – Podmínky

(Nařízení Komise č. 2868/95, článek 1 pravidlo 19 odst. 2)

(viz bod 5)

2.      Soudní řízení – Odůvodnění rozsudků – Rozsah

(Statut Soudního dvora, článek 36 a čl. 53 první pododstavec; jednací řád Tribunálu, článek 81)

(viz bod 5)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá zčásti jako zjevně irelevantní a zčásti jako zjevně neopodstatněný.

2)

Aldo Supermarkets ponese vlastní náklady řízení.