Language of document : ECLI:EU:C:2019:466


 


 Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 4.6.2019 – Aldo Supermarkets vastaan EUIPO

(asia C822/18 P)

(Muutoksenhaku – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla – EU-tavaramerkki – Hakemus sanamerkin ALDI rekisteröimiseksi – Väitemenettely – Väitteen hylkääminen – Aikaisemman tavaramerkin esittämisen edellytykset – Asetuksen N:o 2868/95 19 sääntö)

1.      EU-tavaramerkki – Kolmansien huomautukset ja väite – Väitteen tueksi esitetyt tosiseikat, todisteet ja huomautukset – Näyttö aikaisemmin rekisteröidyn tavaramerkin olemassaolosta ja voimassaolosta sekä sen suojan laajuudesta – Teleologinen tulkinta – Rekisteröintitodistuksen riittävyys näyttönä – Edellytykset

(Komission asetuksen N:o 2868/95 1 artiklan 19 säännön 2 kohta)

(ks. 5 kohta)

2.      Tuomioistuinmenettely – Tuomioiden perustelut – Ulottuvuus

(Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 36 artikla ja 53 artiklan ensimmäinen kohta; unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 81 artikla)

(ks. 5 kohta)

Ratkaisu

1)

Valitus hylätään osittain selvästi perusteettomana ja osittain selvästi tehottomana.

2)

Aldo Supermarkets vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.